นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลทางกฎหมาย

คุณกำลังเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของห้องอาหารเท็นชิโนะ โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ การเข้าถึงเว็บไซต์นี้แสดงว่าผู้ใช้ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานปัจจุบัน

1. ข้อมูลผู้แก้ไข:

เว็บไซต์นี้แก้ไขและเผยแพร่โดย:พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (เลขที่ 8/2 ถ.รางน้ำ ถ.พญาไท ราชเทวี 10400 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย)
โทรศัพท์: +66 (0)2 680 9999

2. ข้อมูลโฮสต์:

เว็บไซต์นี้โฮสต์โดย :

Inmotion Hosting

360 N. Pacific Coast Highway, Suite 1055
El Segundo, CA 90245
888.321.HOST(4678)

3. สงวนสิทธิ์

การนำเสนอของเว็บไซต์นี้และองค์ประกอบต่างๆ อันได้แก่ ชื่อโดเมน เครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ ชื่อแบรนด์ ภาพวาด ภาพประกอบ รูปภาพ ข้อความ กราฟิก และไฟล์อื่นๆ ที่พบบนเว็บไซต์นี้ ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาฉบับปัจจุบันและเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ หรือได้รับอนุญาตให้โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ นำไปใช้ได้

ไม่อนุญาตให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ซ้ำ โหลด เปลี่ยนแปลง ส่งต่อ หรือแจกจ่าย องค์ประกอบใดๆ ที่พบบน https://tenshinobangkok.com/ ในลักษณะใดๆ หรือในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากทางโรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ยกเว้นในกรณีนำไปใช้เป็นการส่วนบุคคล ส่วนตัว และไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบปัจจุบันที่พบบนเว็บไซต์

รายการดังต่อไปนี้ต้องมาพร้อมสำเนาทั้งหมดหรือบางส่วนของเนื้อหาของเว็บไซต์: “สงวนสิทธิ์ โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ รูปภาพที่ใช้บน https://tenshinobangkok.com/ ไม่มีข้อผูกมัด”

การใช้งานใดๆ ก็ตามของ https://tenshinobangkok.com/ หรือองค์ประกอบในที่นี้ โดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดเจนจะถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของโรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ และสามารถฟ้องร้องได้ในข้อหาการปลอมแปลงภายใต้มาตรา L. 355-2 et seq. ของประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของฝรั่งเศส

4. โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ มีสิทธิ์ในฐานะผู้สร้างฐานข้อมูล

ลูกค้า ผู้ที่รับบริการ ลูกค้าที่มุ่งหวัง และหุ้นส่วน มีสิทธิส่วนบุคคลแบบไม่ผูกขาด ไม่สามารถเปลี่ยนถ่าย และไม่สามารถยึดครองในการดูข้อมูลที่พบบนhttps://ibischiangmai.hotels-boutique.com/ สำหรับความต้องการของตนเองได้

ทั้งนี้จะยังสามารถคัดลอกและ/หรือนำเนื้อหาบางส่วนของเว็บไซต์นี้กลับมาเผยแพร่ซ้ำเพื่อวัตถุประสงค์ในการดูส่วนบุคคลได้ ตราบเท่าที่การคัดลอกและ/หรือการเผยแพร่ซ้ำนั้นไม่เกี่ยวข้องกับส่วนสำคัญ (ทั้งในแง่ของคุณภาพหรือปริมาณ) ของเนื้อหาของเว็บไซต์ นอกจากนี้ ยังห้ามมิให้คัดลอก และ/หรือนำกลับมาเผยแพร่ซ้ำซึ่งเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์นี้ แม้ว่าจะไม่ใช่เนื้อหาสำคัญ

การทำซ้ำใดๆ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์อื่น เป็นข้อห้ามอย่างเคร่งครัดตามมาตรา L. 342-1 และ L. 342-2 ของประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของฝรั่งเศส นอกจากนี้ ยังห้ามมิให้สื่อสารต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของเนื้อหาบนเว็บไซต์ ในรูปแบบใดหรือต่อใครก็ตาม

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์ถือเป็นข้อห้ามอย่างเคร่งครัด

5. เครดิตรูปภาพ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปภาพที่ใช้บน https://tenshinobangkok.com/ โปรดดูที่ ส่วนของเครดิตรูปภาพ

6. ความรับผิดชอบ

ข้อมูลทั้งหมดที่เข้าถึงได้บนเว็บไซต์นี้จะแสดงตามที่เป็นอยู่ โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ไม่รับประกันอย่างชัดเจนหรือโดยปริยาย และไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการนำข้อมูลนี้ไปใช้

ผู้ใช้งานเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการนำข้อมูลนี้ไปใช้

โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลนี้ได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะการอัปเดตผ่านทาง
ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่ส่งต่อข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้ที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดทางแพ่งหรือทางกฎหมาย และในแง่นี้ ตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ที่เป็นการหมิ่นประมาท หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองผ่านทางเว็บไซต์นี้

โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ทำทุกวิถีทางภายในขอบเขตเพื่อมอบข้อมูลที่มีอยู่ และ/หรือเครื่องมือที่ได้รับการรับรองแก่ผู้ใช้งาน แต่ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ ต่อการมีข้อมูลไม่เพียงพอ และ/หรือการติดไวรัสบน https://tenshinobangkok.com/

เว็บไซต์ที่นอกเหนือจากของโรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ที่มีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของโรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ จึงส่งผลให้ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์เหล่านั้น ผู้ใช้งานยอมรับความรับผิดชอบทั้งหมดในการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้

7. คุกกี้

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้บน https://tenshinobangkok.com/ โปรดอ่าน กฎบัตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

8. ไฮเปอร์ลิงก์

การสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยัง https://tenshinobangkok.com/ ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากโรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

9. อีเมล

สำหรับการแสดงความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับการใช้งาน https://tenshinobangkok.com/ โปรดเข้าไปดูที่ส่วน ติดต่อ และเลือก “ความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ https://tenshinobangkok.com/

10. โปรดทราบ

ข้อความใดๆ ก็ตามที่ส่งผ่านเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตอาจมีการดักรับข้อมูล และไม่สามารถรับประกันว่าจะเป็นความลับจนกว่าจะมาถึงเรา

11. เครดิตรูปภาพ

รูปภาพที่ใช้บนเว็บไซต์นี้ไม่มีข้อผูกมัดตามสัญญา

ภาพถ่ายและเอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์นี้ เป็นภาพที่ไม่มีสัญญาผูกมัด เครดิตรูปภาพ:© สงวนสิทธิ์

12. ข้อมูลคุกกี้

โดยการเข้าชมเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่อง ถือว่าคุณตกลงให้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยวิเคราะห์การใช้งานและวัดจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและพฤติกรรมการเข้าชม กำหนดบริการส่วนบุคคล และข้อเสนอที่สอดคล้องกับความสนใจของคุณ และการแชร์ข้อมูลกับ หรือเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้งานไปจาก เว็บไซต์บุคคลที่สาม รวมถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมและตั้งค่าพารามิเตอร์คุกกี้ ให้คลิกที่นี่

14. นโยบายการใช้คุกกี้

การใช้คุกกี้โดย โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

คุณได้รับการแจ้งว่าโรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ใช้คุกกี้หรือเครื่องมือสะกดรอยอื่นๆ บนเว็บไซต์ https://tenshinobangkok.com/

เครื่องมือสะกดรอยเหล่านี้อาจถูกติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่คุณแสดงหรืออาจจะแสดงเมื่อใดก็ตามที่สอดคล้องกับนโยบายนี้

15. ทำไมต้องมีนโยบายการใช้คุกกี้

ด้วยมุมมองที่ต้องการให้ข้อมูลและรับรองความโปร่งใส โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ จึงจัดตั้งนโยบายนี้ขึ้นเพื่อให้คุณได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ:

ต้นกำเนิดและวัตถุประสงค์ของข้อมูลที่ถูกประมวลผลเมื่อคุณเปิดเข้าชม https://tenshinobangkok.com/
สิทธิ์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้และเครื่องมือสะกดรอยอื่นๆ ที่ใช้โดยโรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
คุกกี้คืออะไร

คุกกี้และเครื่องมือสะกดรอยอื่นๆ ที่คล้ายกันคือชุดของข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์ใช้ในการส่งสถานะข้อมูลไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งาน และส่งสถานะข้อมูลกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ต้นทางผ่านทางเบราว์เซอร์เดียวกัน

ข้อมูลสถานะอาจเป็น ตัวระบุเซสชัน ภาษา วันที่หมดอายุ เขตที่ตอบรับ หรือข้อมูลประเภทอื่นๆ

ระหว่างระยะเวลาที่ใช้งานได้ คุกกี้จะถูกใช้ในการจัดเก็บสถานะข้อมูลเมื่อเบราว์เซอร์เข้าถึงหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์ หรือเมื่อเบราว์เซอร์ย้อนกลับมายังเว็บไซต์นี้ในภายหลัง

คุกกี้มีหลายประเภทแตกต่างกัน:

เซสชันคุกกี้ ซึ่งจะถูกลบทันทีที่คุณปิดเบราว์เซอร์หรือออกจากเว็บไซต์
คุกกี้ถาวร ซึ่งจะยังคงอยู่บนอุปกรณ์ของคุณจนกว่าจะถึงเวลาหมดอายุ หรือจนกว่าคุณจะลบมันออกด้วยคุณสมบัติของเบราว์เซอร์
ทำไมต้องใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้และเครื่องมือสะกดรอยอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์หลักๆ ดังต่อไปนี้:

คุกกี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเข้าชม https://tenshinobangkok.com/ และความสามารถในการใช้คุณสมบัติต่างๆ ทั้งหมดบนเว็บไซต์ และมุ่งหมายเจาะจงเพื่อ:

จัดการการยืนยันตัวตนของผู้เข้าชมเว็บไซต์และมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้มั่นใจในการทำงานอย่างเหมาะสมของระบบยืนยันตัวตน
เพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การใช้งานและอำนวยความสะดวกในการเรียกดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนด “เส้นทางทางเทคนิค” สำหรับการเข้าชม
จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับ “คุกกี้” ของแบนเนอร์ข้อมูลที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์พบเห็น ซึ่งเป็นผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ต่อไปหลังจากตกลงยอมรับคุกกี้บนอุปกรณ์ของตน
ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย (ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณถูกขอให้เข้าสู่ระบบอีกครั้ง เพื่อเข้าถึงเนื้อหาหรือบริการหลังช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือเพื่อรับรองการทำงานพื้นฐานของ https://tenshinobangkok.com/  และการใช้คุณสมบัติทางเทคนิคที่สำคัญของเว็บไซต์ เช่น การตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการเรียกดูข้อผิดพลาด การบริหารจัดการของเซสชันของผู้ใช้ เป็นต้น)

คุกกี้สำหรับคุณสมบัติ มีไว้โดยเฉพาะเพื่อ:

ปรับ https://tenshinobangkok.com/ ให้เข้ากับการตั้งค่าแสดงผลบนอุปกรณ์ของคุณ (ภาษา อัตราแลกเปลี่ยน ความละเอียดของหน้าจอแสดงผล ระบบปฏิบัติการที่ใช้ การกำหนดค่าและการตั้งค่าการแสดงผลเว็บเพจ โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้และตำแหน่งของอุปกรณ์ดังกล่าว ฯลฯ)
จัดเก็บข้อมูลจำเพาะที่คุณกรอกบน https://tenshinobangkok.com/ เพื่ออำนวยความสะดวกและปรับแต่งการเยี่ยมชมในครั้งต่อไปของคุณ (อันได้แก่ การแสดงชื่อและนามสกุลของผู้เข้าชม หากผู้เข้าชมมีบัญชีผู้ใช้)
ช่วยให้คุณเข้าถึงหน้าเพจส่วนตัวของคุณได้เร็วยิ่งขึ้น โดยจัดเก็บรายละเอียดการเข้าใช้งาน หรือข้อมูลที่คุณเคยกรอกไว้ก่อนหน้า
คุกกี้เพื่อการสะกดรอยผู้เข้าชมมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน โดยช่วยให้เราเข้าใจการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับ https://tenshinobangkok.com/ (หน้าเพจที่เข้าเยี่ยมชมบ่อยที่สุด แอปพลิเคชันที่ใช้ ฯลฯ) คุกกี้เหล่านี้อาจเก็บรวบรวมสถิติหรือทดลองวิธีต่างๆ กันในการแสดงข้อมูล เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์กันและการใช้งานบริการของเรา

คุกกี้โฆษณามีไว้เพื่อ (i) นำเสนอ ในพื้นที่โฆษณา เนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือมีจุดมุ่งหมายที่อาจอยู่ในความสนใจของคุณ (ข้อเสนอที่ดีที่สุด ปลายทางอื่นๆ ฯลฯ) โดยมีพื้นฐานอยู่บนความสนใจ พฤติกรรมการรับชม การตั้งค่า และปัจจัยอื่นๆ และ (ii) ลดจำนวนครั้งของการปรากฏของโฆษณา

คุกกี้พันธมิตร ระบุเว็บไซต์บุคคลที่สามที่ทำการเปลี่ยนเส้นทางผู้เข้าชมไปยัง https://tenshinobangkok.com/

คุกกี้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่ติดตั้งโดยบุคคลที่สาม ช่วยให้คุณสามารถแชร์ความคิดเห็นและเนื้อหาจาก https://tenshinobangkok.com/ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ตัวอย่างเช่น ปุ่ม “แชร์” หรือ “ถูกใจ” สำหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์)

แอปพลิเคชันสำหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์บน https://tenshinobangkok.com/ ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น ในบางกรณีอาจเปิดโอกาสให้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องระบุตัวคุณ แม้คุณจะไม่ได้กดปุ่มแอปพลิเคชันนั้นก็ตาม ปุ่มประเภทนี้ทำให้เครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถติดตามการเข้าชมของคุณบน https://tenshinobangkok.com/ ได้ เพียงเพราะบัญชีของคุณบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องถูกเปิดใช้งานบนอุปกรณ์ (เซสชันที่เปิดอยู่)ในขณะที่คุณกำลังเข้าชมเว็บไซต์

เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายของเครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่านี้ เพื่อให้คุณทราบวิธีการที่เครือข่ายสังคมออนไลน์ใช้ข้อมูลการเข้าชมเว็บที่สามารถเก็บรวบรวมไว้ได้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับโฆษณา นโยบายเหล่านี้ต้องช่วยให้คุณสามารถสร้างทางเลือกบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้โดยเฉพาะ ด้วยการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้สำหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละแห่ง

การเข้าสู่ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์และการเก็บข้อมูล

เราเก็บข้อมูลประจำตัวสาธารณะของคุณจากความยินยอมที่คุณให้ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Login) จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลนี้ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล ลิงก์เข้าสู่โปรไฟล์เครือข่ายสังคม เครื่องหมายระบุแต่ละบุคคล ลิงก์ไปยังรูปภาพประจำโปรไฟล์ ข้อมูลนี้จะถูกใช้สร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณในเว็บไซต์ของเราเพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ และจะไม่ถูกเผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม ข้อมูลของคุณที่ถูกกรอกจะถูกจัดเก็บในระบบของเราเป็นระยะเวลาดังนี้:

ข้อมูลบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว: 2 เดือน
คำสั่งซื้อที่ยังคงค้าง: 6 วัน
คำสั่งซื้อที่ไม่เสร็จสมบูรณ์: 6 วัน
คำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก: 6 วัน
คำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์: 2 เดือน
หากคุณต้องการเพิกถอนความยินยอมนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อ โดยส่งอีเมลหาเรา

16. ความยินยอม

การติดตั้งคุกกี้บางอย่างอยู่ภายใต้ความยินยอมของคุณ นอกจากนี้ เมื่อคุณเข้าไปดูที่ https://tenshinobangkok.com/ เป็นครั้งแรก คุณจะถูกถามว่าคุณตกลงให้ติดตั้งคุกกี้ประเภทนี้หรือไม่ ซึ่งระบบจะเริ่มทำงานหลังจากคุณยอมรับแล้วเท่านั้น

กระบวนการนี้ได้รับการสนับสนุนโดยอาศัยแบนเนอร์ข้อมูลในหน้าโฮมเพจของ https://tenshinobangkok.com/ ซึ่งแจ้งให้คุณทราบว่า โดยการเข้าชมเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่อง คุณตกลงให้ทำการติดตั้งคุกกี้ที่ต้องได้รับความยินยอมบนอุปกรณ์ของคุณ

ทั้งนี้คุณสามารถเปลี่ยนใจได้ทุกเมื่อ โดยใช้วิธีการต่างๆ ที่อธิบายไว้ในส่วนของ “การลบและ/หรือการบล็อกคุกกี้”

17. การลบและ/หรือการบล็อกคุกกี้

คุณมีหลายตัวเลือกในการลบคุกกี้ รวมถึงเครื่องมือตามสะกดรอยอื่นๆ

การตั้งค่าเบราเซอร์

ถึงแม้ว่าเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะถูกตั้งค่าเริ่มต้นให้ยอมรับคุกกี้ หากคุณต้องการ คุณสามารถเลือกที่จะยอมรับคุกกี้ทั้งหมด บล็อกคุกกี้ตลอดเวลา หรือเลือกที่จะรับคุกกี้โดยยึดตามผู้ส่ง

นอกจากนี้ ก่อนที่คุกกี้เหล่านั้นจะติดตั้ง คุณยังสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ยอมรับหรือบล็อกคุกกี้ได้แล้วแต่กรณีไป นอกจากนี้ เบราว์เซอร์ที่คุณใช้ยังให้คุณสามารถลบคุกกี้ออกจากอุปกรณ์ของคุณได้เสมอ อย่าลืมตั้งค่าเบราว์เซอร์ทั้งหมดในทุกอุปกรณ์ต่างๆ ของคุณ (แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ ฯลฯ)

ในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าของคุณ การกำหนดค่าจะแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละเบราว์เซอร์ ข้อมูลนี้ได้อธิบายไว้ในเมนูช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ รวมถึงวิธีแก้ไขการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ของคุณด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น:

สำหรับ Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
สำหรับ Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies
สำหรับ Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647
สำหรับ Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
สำหรับ Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html
การบันทึกคุกกี้ลงในอุปกรณ์จะขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ ทั้งนี้คุณสามารถดำเนินการและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา รวมทั้งไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยใช้การตั้งค่าของซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ของคุณ

หากเบราว์เซอร์ของคุณถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้ไว้บนอุปกรณ์ คุกกี้จะฝังอยู่ในหน้าเพจและเนื้อหาที่คุณดู ซึ่งอาจถูกเก็บไว้ชั่วคราวในพื้นที่เฉพาะบนอุปกรณ์ของคุณได้ มีเพียงผู้ตีพิมพ์เท่านั้นที่สามารถอ่านได้

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อบล็อกคุกกี้ พึงระลึกไว้ว่าหากคุณตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้บล็อกคุกกี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงคุณสมบัติบางอย่าง หน้าบางหน้า และพื้นที่บางพื้นที่บน https://tenshinobangkok.com/ ได้ และเราจะไม่สามารถรับผิดชอบต่อกรณีนี้

แพลตฟอร์มแบบเฉพาะสำหรับโฆษณา

มีแพลตฟอร์มโฆษณาระดับมืออาชีพอยู่หลายแพลตฟอร์มที่ให้คุณเลือกว่าจะยอมรับหรือบล็อกคุกกี้ที่บริษัทที่เป็นสมาชิกใช้อยู่ กลไกส่วนกลางเหล่านี้จะไม่บล็อกการแสดงโฆษณา แต่จะป้องกันการติดตั้งคุกกี้ที่ปรับโฆษณาตามความสนใจของคุณ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.youronlinechoices.com เพื่อยับยั้งการติดตั้งคุกกี้เหล่านี้บนอุปกรณ์ของคุณ เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโฆษณาดิจิทัลที่รวมกันอยู่ภายใต้พันธมิตรโฆษณาดิจิทัลแห่งยุโรปหรือ European Digital Advertising Alliance (EDAA) และได้รับการจัดการในฝรั่งเศสโดย Interactive Advertising Bureau France

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกฎบัตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คลิกที่นี่: กฎบัตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
We Are Promoting Privacy On This Site. Cookies are small files that are stored on your browser. We use cookies and similar technologies to ensure our website works properly, personalise your browsing experience, analyse how you use our website, and deliver relevant ads to you. For these reasons, we may share your site usage data with our social media, advertising and analytics partners. You can choose whether or not you want to consent to our use of cookies through the options below. You can learn more about how we use cookies by visiting our privacy policy page.